رد ادعای ترکیه درباره ریزگردها | ??

رد ادعای ترکیه درمورد ریزگردها

ایران ادعای ترکیه مبنی بر ورود گردوغبار از صحرای آفریقا را ردکرد. کانون گردوغبار، حوضه دجله و فرات است!

مشاور سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری:
▫️براساس مستندات و تصاویر دریافتی از ماهواره مدیس می‌توان گفت کانون گردوغبار در بین دجله و فرات، ایران را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

▫️رصد تصاویر ماهواره‌ای مدیس، حرکت گردوغبار به سمت ایران از منطقه صحرای آفریقا را نشان نمی‌دهد و ما با اظهاراتی از این دست کاملاً مخالفیم.

▫️مهم‌ترین کانون‌های داخلی گردوغبار در ایران به‌غیر از کانون شرق اهواز که جنگل‌کاری شده‌، مربوط به هامون و جازموریان است.

منبع: ایرنا