این پروژه فاقد عکس میباشد

اجرای پروژه جایگاه پرتابل LPG در تهران

اجرای پروژه جایگاه پرتابل LPG با ظرفیت 1500 گالن

Event Details

Organizer : شرکت مهندسی توان توسعه | مجری: شرکت سالور ارمغان گاز

Start Date : 2000-05-30

End Date : 2000-08-05

Time : 1379

Cost : 150000000 ریال

Event Venue

Venue : تهران

Website : http://salourarmaghangas.ir