این پروژه فاقد عکس میباشد

اجرای پروژه جایگاه پرتابل LPG در مشهد

اجرای پروژه جایگاه پرتابل LPG با ظرفیت 1500 گالن

Event Details

Organizer : شرکت تعاونی تاکسیرانی مشهد | مجری: شرکت سالور ارمغان گاز

Start Date : 2001-07-02

End Date : 2001-09-02

Time : 1380

Cost : 150000000 ریال

Event Venue

Venue : مشهد

Website : http://salourarmaghangas.ir