این پروژه فاقد عکس میباشد

اجرای پروژه جایگاه LPG در اراک

اجرای پروژه جایگاه سوختگیری LPG با ظرفیت 4500 گالن

Event Details

Organizer : شرکت تعاونی تاکسیرانی اراک | مجری: شرکت سالور ارمغان گاز

Start Date : 1998-09-07

End Date : 1998-12-16

Time : 1377

Cost : 250000000 ریال

Event Venue

Venue : اراک

Website : http://salourarmaghangas.ir