این پروژه فاقد عکس میباشد

اجرای پروژه جایگاه LPG در اصفهان

اجرای پروژه جایگاه سوختگیری LPG با ظرفیت 6000 گالن

Event Details

Organizer : شرکت تعاونی تاکسیرانی اصفهان | مجری: شرکت سالور ارمغان گاز

Start Date : 2001-09-16

End Date : 2002-01-05

Time : 1380

Cost : 350000000 ریال

Event Venue

Venue : اصفهان(شهید خرازی)

Website : http://salourarmaghangas.ir