این پروژه فاقد عکس میباشد

اجرای پروژه جایگاه LPG در تهران

اجرای پروژه جایگاه سوختگیری LPG با ظرفیت 6000 گالن

Event Details

Organizer : شرکت واحد اتوبوس رانی | مجری: شرکت سالور ارمغان گاز

Start Date : 1998-05-04

End Date : 1998-08-11

Time : 1377

Cost : 350000000 ریال

Event Venue

Venue : تهران شرکت واحد

Website : http://salourarmaghangas.ir