این پروژه فاقد عکس میباشد

اجرای پروژه جایگاه LPG در قم

اجرای پروژه جایگاه سوختگیری LPG با ظرفیت 4500 گالن

Event Details

Organizer : شرکت تعاونی تاکسیرانی قم | مجری: شرکت سالور ارمغان گاز

Start Date : 2001-07-05

End Date : 2001-10-12

Time : 1380

Cost : 250000000 ریال

Event Venue

Venue : قم

Website : http://salourarmaghangas.ir