این پروژه فاقد عکس میباشد

اجرای پروژه جایگاه LPG در یزد

اجرای پروژه جایگاه سوختگیری LPG طرح بزرگ با ظرفیت 36000 گالن

Event Details

Organizer : شرکت تعاونی تاکسیرانی یزد | مجری: شرکت سالور ارمغان گاز

Start Date : 1997-12-31

End Date : 1998-09-06

Time : 1376

Cost : 650000000 ریال

Event Venue

Venue : یزد-تعاونی تاکسیرانی

Website : http://salourarmaghangas.ir