این پروژه فاقد عکس میباشد

تولید کیت گازسوز خودرو در تهران

آموزش نصب و راه اندازی در 15 شهر کشور ترکیه

Event Details

Organizer : شرکت الماس ترکیه | مجری: شرکت سالور ارمغان گاز

Start Date : 1999-08-11

End Date : 2002-08-11

Time : 1378

Cost : 3000000$

Event Venue

Venue : کارخانه تهران

Website : http://salourarmaghangas.ir