این پروژه فاقد عکس میباشد

تولید کیت گازسوز CNG در تهران

تولید کیت گازسوز CNG و نصب در کلیه استان های کشور

Event Details

Organizer : شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور | مجری: شرکت سالور ارمغان گاز

Start Date : 2005-09-16

End Date : 2006-09-16

Time : 1384

Cost : 1600000000 ریال

Event Venue

Venue : کارخانه تهران

Website : http://salourarmaghangas.ir