این پروژه فاقد عکس میباشد

طراحی و ساخت تجهیزات 12 جایگاه سوختگیری CNG

Event Details

Organizer : قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیاء (عج) | مجری: شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار

Start Date : 2013-11-18

End Date : 2015-01-29

Time : 1392

Cost : 2880000€

Event Venue

Venue : ایران

Website : https://www.tamkargas.ir/