این پروژه فاقد عکس میباشد

طراحی و ساخت 40 مجموعه تجهیزات سوختگیری CNG

Event Details

Organizer : شرکت صنایع هواپیمایی سازی | مجری: شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار

Start Date : 2008-10-22

End Date : 2009-02-18

Time : 1387

Cost : 10100000€

Event Venue

Venue : ایران

Website : https://www.tamkargas.ir/