این پروژه فاقد عکس میباشد

طرح تبدیل رایگان در سراسر کشور

طرح تبدیل یارانه ای ۱۰۰۰۰ خودرو به CNG سوز طی قرارداد با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

Event Details

Organizer : شرکت بهبنه صنعت اصفهان

Start Date : 2021-01-01

End Date : 2023-01-01

Time : 1400

Cost : نامشخص

Event Venue

Venue : سراسر کشور

Website : https://behinehsanat.com