این پروژه فاقد عکس میباشد

نازل سوخت گیری بنزین در تهران

تولید نازل سوخت گیری بنزین

Event Details

Organizer : شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران | مجری: شرکت سالور ارمغان گاز

Start Date : 2000-12-14

End Date : 2001-06-15

Time : 1379

Cost : 240000000 ریال

Event Venue

Venue : کارخانه تهران

Website : http://salourarmaghangas.ir