این پروژه فاقد عکس میباشد

کیت گازسوز LPG در اصفهان

تولید کیت گازسوز LPG

Event Details

Organizer : شرکت تعاونی تاکسیرانی اصفهان | مجری: شرکت سالور ارمغان گاز

Start Date : 1998-07-27

End Date : 2000-07-26

Time : 1377

Cost : 2400000000 ریال

Event Venue

Venue : اصفهان

Website : http://salourarmaghangas.ir