این پروژه فاقد عکس میباشد

کیت گازسوز LPG در تهران

تولید کیت گازسوز LPG

Event Details

Organizer : شرکت تعاونی تاکسیرانی اراک | مجری: شرکت سالور ارمغان گاز

Start Date : 1998-02-05

End Date : 1998-06-06

Time : 1376

Cost : 800000000 ریال

Event Venue

Venue : کارخانه تهران

Website : http://salourarmaghangas.ir