این پروژه فاقد عکس میباشد

کیت گازسوز LPG در تهران

تولید کیت گازسوز LPG

Event Details

Organizer : شرکت تعاونی تاکسیرانی اراک | مجری: شرکت سالور ارمغان گاز

Start Date : 2001-10-28

End Date : 2002-01-26

Time : 1380

Cost : 1800000000 ریال

Event Venue

Venue : کارخانه تهران

Website : http://salourarmaghangas.ir