این پروژه فاقد عکس میباشد

تولید و نصب ۱۰۰۰ عدد کیت CNG

Event Details

Organizer : شرکت بهینه سازی مصرف سوخت | مجری: شرکت شهاب گازسوز و تارتارینی ایتالیا

Start Date : 2003-01-01

End Date : 2007-01-01

Time : 1382

Cost : نامشخص

Event Venue

Venue : شهرهای مختلف ایران

Website : https://shahabautogas.com/